Recuperació 4t D i 4t C curs 2010-11

Com que sembla que hi ha dubtes sobre com podeu recuperar la matèria, us recordo en què consisteixen les activitats de recuperació que ja vàrem comentar a classe:

Recuperació

4t ESO D (1r quadrimestre curs 2010-2011)

Qui suspengui la matèria, podrà recuperar-la presentant un recull de les activitats proposades al bloc: una per setmana com a mínim.

4t ESO C (2n quadrimestre curs 2010-2011)

Al llarg de la matèria hem fet quatre grans temes, i de cada tema us he demanat unes activitats o comentaris de text:

 1. Tema1 (La condició moral de l’ésser humà) : “40 millones de  adolescentes ciudadanos”
 2. Del tema 2 (Llibertat:  drets i deures) heu d’escollir entre dues opcions:
  1. Som lliures? (text Aldous Huxley “Un món feliç“)
  2. És possible detectar si un nen serà un futur delinqüent? (premsa)
 3. Del tema 3 (L’origen de les morals): “Problema  laboral o cultural
 4. Del tema 6: Política i drets humans: “Centroamérica, en poder del “narco”

La data límit per a lliurar aquestes activitats o comentaris serà el divendres 17 de juny a les 11.30h

02-juny-2011

Comentari de tex a classe:

31-maig-2011

El poder i la seva legitimació

 • Poder i poder polític
 • Legalitat i legitimitat
 • Sobirania

26-maig-2011

Què ha de saber un ciutadà sobre política?

 • Règims polítics i formes d’estat
 • Organització territorial
 • Divisió de poders
 • Democràcia i eleccions

24-maig-2011

(entrada escrita el 18-maig-2011, abans de les eleccions municipals)

El proper dimarts 24 de maig de 2011 ja hauran passat les eleccions municipals, però mentrestant podem anar pensant en alguns dels probles èticocívis que té aquesta comunitat -πόλις / civitas – i més endavant valorarem la resposta dels electors i dels elegits:

Problemes:

 • En aquesta web ens podem fer una idea d’allò que el poble – el δῆμος- considera un problema: nolesvotes.com i raons per a no votar

Solucions proposades pels partits que ja tenen representació a l’ajuntament de Reus: (ordre alfabètic)

19-maig-2011

Comentari de text a classe

Hi ha molta gent que pensa que l’autèntic problema en aquest país és l’educació.

Si llegiu el següent article a “Deseducativos”: Algunos ejemplos de educación LOGSE, m’agradaria saber la vostra opinió (deixeu un comentari)

17-maig-2011

12-maig-2011

Conflictes entre moral (individual o de una comunitat) i ètica

Lectura text Bertrand Russell:Solucions morals canviants” a Societat humana: ètica i política

10-maig-2011

Activitat: repàs de la premsa per a descobrir temes on hi ha conflictes morals

Comentari del dia:  “Todo nos gusta”.

 • Pot funcionar una democràcia -ara que tenim eleccions municipals- si els ciutadans no són exigents amb els seus polítics?

La resposta als problemes morals ha estat molt diversa al llarg de la civilització humana. Penseu en situacions que serien inacceptables des del nostre punt de vista: esclaus, dones, treball, riquesa, càstigs, autoritat…
Comparem codis legislatius: (codis legislatius antics)

5-maig-2011

03-L’origen de les morals

Grans problemes morals que es poden plantejar en una comunitat:

 1. Què es pot fer i que no: lleis, legisladors, jutges, divisió de poders…?
  1. com castiguem qui comet un delicte?
  2. com resolem els conflictes?
 2. Podem matar un assassí: pena de mort, cadena perpètua, llei del talió?
 3. És més important la comunitat o l’individu: on és l’equilibri?
 4. Qui té dret a manar: individus, grups, els poble…?
 5. Com distribuïm els béns materials: propietat privada, comunisme, rics-pobres…?
 6. Com regulem les relacions de parella: sexe, matrimoni, divorci, fills, herències…?
 7. Què passa amb els dèbils: protecció social, eugenèsia…?
 8. Relacions amb els estrangers: acolliment, hostilitat…?
 9. Com afrontem la vellesa, la mort?